Vallning

Avtal om VALLA, alla åker på samma valla!
Svenska Skidförbundet har nu efter önskan från distrikten tecknat avtal med vallaleverantör för både Volkswagen Ungdomscup och Folksam cup. Det ger bl a en lägre totalkostnad, bättre logistik och ett miljömässigt hållbarare arrangemang. Nytt inför 2020 är att vallningen kommer att betalas via den klimatfond som Svenska Skidförbundet och Vattenfall har så det blir ingen extra kostnad för deltagare eller distrikt. 
VIKTIGT: Ingen egen Valla eller vallaprodukt får förekomma i vallautrymmen eller på Arenan. Lämna vallor hemma!

Grundparaffin (smältparaffin) kan hämtas ut vid Swix-lastbilen på torsdag från klockan 14:00 fram till 18:00 samt vid vallamötet 19.30.

Läs mer om vad som gäller här, PDF>>

Utrymmen för vallning

Alla distrikt erbjuds stationära vallningsutrymme i tält. Tilldelat utrymme är 1×3 meter per 6 åkare. Detta för att man ska få utrymme till ett vallabord per 6 åkare. OBS! Medtag egen skarvsladd och grenuttag samt arbetsbelysning. I vallatälten finns endast grundbelysning och ett fåtal eluttag.

Vallning