Boende

Aktiva/ledare

Förläggning på hårt underlag med egen sovsäck tillämpas. P.g.a. begränsat utrymme tillåts enbart traditionella storlekar på liggunderlag/madrass av max 90 cm bredd. Vi kommer använda boendesalar i både Torsbergsskolan och Alirskolan (de ligger bredvid varandra). Arrangören anvisar logiplatserna.

Båda skolorna kommer under hela helgen vara låsta dygnet runt av säkerhetsskäl för att inga obehöriga ska ta sig in i byggnaderna. Inpassering kommer endast ske genom EN dörr som inte är larmad, men låst, vid respektive skola. Övriga dörrar är både låsta och larmade. Det kan ibland komma att bli kortare dröjsmål på någon minut innan någon kommer för att öppna. Vi ber om tålamod och överseende med detta. Det är inte tillåtet att avsiktligt ställa upp dörrarna.

Viktig information om boendet

För allas trivsel och säkerhet vill vi arrangörer att ni tänker på följande när det gäller boendet:

ABSOLUT FÖRBUD MOT NÖTTER – på grund av allvarlig allergi får jordnötter, andra typer av nötter och mandel inte tas in i skolans lokaler. Det gäller även nötter som ingrediens i andra snacks och liknande.

Skogräns/pjäxgräns i entren. Skoförbud råder inomhus i lokalen.

Håll koll på era värdesaker – arrangörerna tar inget ansvar för värdesaker som lämnas utan tillsyn i boende och omklädningsrum. Skolan kommer att hållas låst men inte de enskilda klassrummen.

Förvaring av utrustning – skidor, stavar och vallautrustning får inte förvaras inne i skolans lokaler. På Bollegården kan man förvara saker i över natten i källaren, i övrigt hänvisas nattförvaring till egna fordon.

Säkerhet – samtidigt som ni flyttar in i ert klassrum ska alla kontrollera var närmaste utrymningsväg finns samt fylla i deltagarlistan och vem som är ansvarig ledare. När ni fyllt i den och lämnat till Ica cups funktionär får ni era matarmband.

Säkerhetsmöte – kommer att hållas kl 21.00 på torsdagskvällen med information om brandsäkerhet. Det är obligatoriskt för minst en ledare/distrikt att delta i detta möte och vidarebefordra informationen till sina deltagare.

Städning- Alla distrikt ansvarar för att ALLA saker är återställda och i sitt ursprungliga skick. Slutstädning av varje distriktsklassrum kommer att ske för besiktning innan man lämnar boendet. Anses boendet ej i gott återlämnat skick debiteras distriktet 3000 kr i städavgift, det är arrangören som avgör avgiftsplikten. 

”Nattvakt” – arrangören kommer att ha personal som ronderar i skolan.

Uppförande – Vi använder lånade lokaler och är beroende av ett gott renommé för kommande arrangemang.  Ledare är gemensamt ansvariga för ordning och uppförande, inte bara för det egna distriktets deltagare. Vi hjälps åt.

Logi för publik / föräldrar

Ett urval hotell för anhöriga och övriga medresenärer:

Bollegården Sporthotell och Vandrarhem (vid arenan)

Scandic Hotel (centralt i Bollnäs)

Orbaden SPA & Resort (Hälsingelyx 25 km norr om arenan)

Kungsholmen (Hälsingelyx 25 km söder om arenan, Erik & Billans)

Många fler alternativ finns på Bollnäs Turism hemsida 

Anm: Reservation för ev. ändringar